1. mai 2017 i Folldal

Tradisjonen tro i Folldal - det blir 1. mai med flaggheising ved Gulhuset og Gruvearbeideren kl. 8.00, Frokost på Gruvekroa kl. 8.30, tradisjonelt arrangement på Gruvekroa kl 12.00 og demonstrasjonstog kl 15.00. Dagen avsluttes med kino kl. 16.00

Program for dagen

Kl.08.00 Flaggheising ved Gruvearbeideren - Musikk (Folldal Janitsarkorps) - Appell (AUF) Kim Brandsnes Kl.08.30 1.mai frokost på Gruvekroa kl.12.00 Arrangement på Gruvekroa - 12.00 Salg av merker, kaffe og kaker og innsamlingsaksjon "Folk forandrer verden - vi står sammen med folk i Palestina" Norsk Folkehjelp. - 12.15 Åpning v/leder i 1.mai komiteen og allsang " Vi bygger landet" - 12.25 Kulturelt innslag (Charlotte og Celine Bakke) - 12.30 Tale for dagen (AP) Thomas Breen - 12.50 Pause med åresalg og salg av lunsj og kaffe og kaker - 13.10 Kulturelt innslag (Charlotte og Celine Bakke) - 13.15 Tale for dagen (Rødt) Erling Folkvord - 13.35 Utlodning (Fruktkurv + gavekort + gevinster) - 13.50 Avslutning v/leder - 13.55 Allsang "Internasjonalen" Aktiviteter og gratis is for barna - Film + oppgavehefter

Kl.15.00 Demonstrasjonstog fra rutebilstasjonen - Rute (Rutebilstasjonen – Stripa – Bo&service – Trygdeboligene – Stasjonsvegen- Rutebilstasjonen) - Paroler; Hovedparole er "Trygge jobber – nytt flertall" i tillegg til paroler fra Folldal AP og Rødt Folldal - Rekkefølge i toget (etter Janitsaren); AP, Arbeiderkvinnelaget, AUF, LO/Fagforbundet, SV og Rødt.

Folldal Kommunale Kino

Kl.16.00 Kino (Boss Baby)

Se for øvrig vedlagt plakat.

Velkommen !

1. mai 2017