Arbeiderpartiet vokser i Folldal

Arbeiderpartiet vokser i hele Innlandet, og har hittil i år fått over 300 nye medlemmer. - Folldal er en av kommunene der Arbeiderpartiet vokser mest, sier Anita Ihle Steen (bildet), leder i Innlandet Arbeiderparti.

Anita Ihle Steen

FORNØYD: Fylkesleder Anita Ihle Steen i Innlandet Arbeiderparti er godt fornøyd med at Folldal Arbeiderparti øker medlemstallet med 14 % hittil i år. Foto: Bjørn Jarle Røberg-Larsen

Fylkespartilederen mener medlemsveksten gir grunn til optimisme foran valgkampen.

- Organisasjonen er veldig klar for valgkamp. Mange gleder seg til å gå ut og forsvare vår politikk om sterkere fellesskap, små forskjeller og store muligheter, sier Ihle Steen. – Og at vi har fått mer enn 300 nye medlemmer hittil i år gir ekstra motivasjon, legger hun til.

Stor vekst i små kommuner
Medlemsveksten skjer over hele Innlandet, og er størst i de mest folkerike kommunene. – Men det er mer typiske distriktskommuner som har den største prosentvise økningen, sier Ihle Steen.

Hun fremhever Folldal, der Arbeiderpartiet hadde 77 betalende medlemmer ved årsskiftet og som har fått 11 nye medlemmer hittil i år. – Det er en vekst i medlemstallet på over 14 % de siste 6 månedene, slår fylkeslederen fast. - Også i Alvdal er veksten på over 14 %. I Alvdal var det 58 betalende medlemmer i Arbeiderpartiet ved årsskiftet. Hittil i år er det vervet 8 nye, sier en fornøyd fylkesleder.

Også i flere andre distriktskommuner har Arbeiderpartiet vokst med mer enn 10 % fra årsskiftet, eksempelvis Dovre (11 %), Etnedal (14 %), Lesja (18 %), Rendalen (10 %) og Våler (12 %).

- Distriktskommuner trenger arbeid og velferd
- I mange distriktskommuner ser folk at god distriktspolitikk handler om arbeid og velferd. På disse områdene står Arbeiderpartiets politikk for de beste løsningene, mener Ihle Steen.

- Vi skaper arbeidsplasser og bidrar til vekst og utvikling. Samtidig sørger vi for full barnehagedekning, solide skoler og trygg eldreomsorg. Jeg tror også mange velgere ser at vi trenger faste hele stillinger å tilby de ansatte, og lærlingeplasser så ungdom kan utdanne seg lokalt. Dette er sosialdemokratisk distriktspolitikk som Arbeiderpartiet går til valg på i hele Innlandet, sier hun.