Årskvinnekonferansen i Hedmark Arbeiderparti 19. januar - uttalelser

Aktuelle temaer som abort, kvinners rett til å bestemme over egen kropp, rett til heltidsstillinger, et todelt helsevesen, utjevning av forskjeller stod sentralt i konferansen.

Kvinnene i Hedmark Arbeiderparti var samlet til konferanse 19. januar 2019. Fra Folldal Ap deltok Kristin Langtjernet.

I vedlegget her kan du lese hele uttalelsen som ble vedtatt på Årskvinnekonferansen. original_1478644514_791183