Årsmøte i Folldal Arbeiderparti 30/1-2019

Onsdag 30. januar 2019 kl 19.00

Sett av datoen allerede nå. Nærmere innkalling og sakliste kommer etterhvert. 

Frist for saker som ønskes behandlet på årsmøte er satt til 15. januar 2019 til leder i Folldal Ap, Hilde Frankmo Tveråen.

Frist for frasigelse av verv er 3. januar 2019, til leder av valgkomiteen,Eva Kløvstad