Partisekretær i Arbeiderpartiet, Kjersti Stenseng

Innkalling til årsmøte i Folldal Arbeiderparti 3/2-2020 kl 19, Kjersti Stenseng innleder

Det innkalles med dette til årsmøte i Folldal Arbeiderparti mandag 3. februar 2020 kl 19.00 på Gruvekroa. 

Før vi går i gang med ordinære årsmøtesaker, vil partisekretær Kjersti Stenseng holde en innledning. Dette håper vi skal bli ei inspirerende og spennende åpning av møtet vårt.

Sakliste 

1. Godkjenning av innkalling og sakliste
2. Valg av møteleder
     Valg av sekretær
3. Årsmelding
    Årsmelding Folldal Arbeiderparti
    Årsmelding fra gruppeleder
    Årsmelding Arbeiderkvinnelaget
4. Regnskap
5. Budsjett
6. Handlingsplan
7. Innkomne saker *

8. Vedtekter
9. Valg

Utdeling av diplomer og merker.
Åresalg.
Enkel matservering.

* Frist for saker som ønskes behandlet på årsmøte er satt til søndag 26. januar 2020 til leder i Folldal Ap, Kristin Langtjernet.

Vi håper å se mange av dere på årsmøtet - velkommen skal du være!

Styret
v /leder Kristin Langtjernet

Partisekretær i Arbeiderpartiet, Kjersti Stenseng