Årsmøte i Folldal Arbeiderparti den 5/2-2018

Velkommen til årsmøte i Folldal Arbeiderparti mandag 5. februar 2018 kl. 19.00 på Gruvekroa. Innleder på årsmøte er leder av Hedmark AUF, Håvard Sagbakken Saanum.

partirosa
 • Dagsorden 
 • 1. Konstituering 
 • 2. Godkjenning av dagsorden 
 • 3. Årsberetninger 2017 
 • 4. Regnskap 2017 
 • 5. Innkomne saker 
 • 6. Handlingsplan 2018 
 • 7. Budsjett 2018 
 • 8. Valg 
 • Servering og utdeling av merker.  Åresalg.
 • Forslag til årsmøtesaker sendes styret v/Gro Eli S. Slemmen innen 19. januar. 
 • Eventuelle frasigelser av verv må skje senest 19. januar til valgkomiteen v/Torild Midtsundstad. 
 • Velkommen ! 
 • Styret