Årsmøte i Folldal Arbeiderparti 2. februar

Det inviteres til årsmøte i Folldal Ap torsdag 2. februar 2017 kl. 19.00 på Gruvekroa. Nils Kristen Sandtrøen er årets politiske innleder.

Dagsorden

1. Konstituering
2. Godkjenning av dagsorden
3. Årsberetninger 2016
4. Regnskap 2016
5. Innkomne saker
6. Handlingsplan 2017
7. Budsjett 2017
8. Valg

Åresalg - kr 20 pr åre. Ta gjerne med litt kontanter.

Servering og utdeling av merker.

Velkommen!

Nils Kristen på Folldalsdager 2016_1485598803_0571742