Årsmøte i Folldal Arbeiderparti

Folldal Arbeiderparti inviterer til årsmøte torsdag 28.01.2016, kl 19.00 på Gruvekroa. Se lenger ned for dagsorden.

original_1478639682_8244345

På dagsorden står:

1. Konstituering

2. Godkjenning av dagsorden

3. Årsberetninger 2015

4. Regnskap 2015

5. Innkomne saker

6. Handlingsplan 2016

7. Budsjett 2016

8. Valg

Servering og utdeling av merker

Velkommen!