En verdig alderdom

Leserinnlegg

En verdig alderdom handler bl.a. om å få delta aktivt i (samfunns)livet så lenge en ønsker. Det er mange eldre med mye ressurser og vi i Arbeiderpartiet ønsker å legge til rette for at de kan få bidra på det nivået de selv ønsker. Vi har videre sagt, i programmet vårt, at vi vil kommunen skal samarbeide tettere med lag og foreninger, og her kan eldre enten være bidragsytere eller mottagere av tjenester / opplevelser / aktivitet. Økt samhandling mellom kommunen og frivilligheten er en nøkkel for å få dette til, og Frivilligsentralen spiller her en viktig rolle.
 
 Folldal Arbeiderparti vil at eldre som ønsker å bo hjemme skal få muligheten til det så lenge det er mulig. Samtidig skal det være tilstrekkelig antall sykehjemsplasser, eller omsorgsbolig, når behovet melder seg. Vi vil i denne perioden jobbe for å realisere vedtatt utbygging av Folldal Bo – og servisesenter, og ha som mål å tilby enerom for de som ønsker det.
 Våre offentlige helse – og omsorgstjenester skal ha høy kvalitet, og det gjelder selvfølgelig også tilbudet til våre eldre, inkludert palliativ pleie. Et stabilt og godt fastlegetilbud er i den sammenheng en viktig brikke.

Nasjonalforeningen for folkehelsen har et satsningsområde med tittelen Demensvennlig samfunn. De ønsker å rette oppmerksomhet rundt hva en demenssykdom innebærer og krever av hensyn både til den som er rammet av sykdommen og deres nærmeste. Det er med glede vi registrerer at eksempelvis Folldal demensforening er et aktivt lokallag, og vi heier på de frivillige som legger ned mye tid i dette arbeidet. 

Gunn Iren Husem, 13. kandidat  Folldal Arbeiderparti
Grete Kristoffersen, 17. kandidat Folldal Arbeiderparti
Kristin Langtjernet, ordførerkandidat Folldal Arbeiderparti