Folldal Arbeiderparti mener ulvesona må bestå.

Folldal Arbeiderparti mener ulvesona må bestå. Forliket fra Stortinget må følges opp, berørte parter må høres og ivaretas. Det er ikke akseptabelt at ulvesona utvikler seg til et reservat. I Folldal og nærliggende kommuner har det i de senere år vært investert i landbruksnæring, hvor utmarksbeite er en svært viktig del av drifta og en betydelig del av næringsgrunnlaget. Vi frykter en oppheving av ulvesona i en situasjon hvor regjeringen overprøver de regionale rovviltnemndene og har stoppet lisensjakta. Det vil gjøre det enda vanskeligere å få til en forutsigbar og forsvarlig rovdyrforvaltning. Folldal Arbeiderparti vil være solidariske ved å jobbe for en forvaltning som gjør det mulig å bo, produsere mat og leve i hele landet.