Fra årsmøte i Folldal Arbeiderparti

Folldal Ap avholdt årsmøte på Gruvekroa den 30/1-19, og Kristin Langtjernet ble valgt til ny leder.

Årsmøte ble åpnet av leder Hilde Frankmo Tveråen. 

Deretter holdt Even Eriksen en engasjerende innledning til årsmøte. Han er Ap's ordførerkandidat i Trysil og står på valglista til høstens fylkestingsvalg for Innlandet Arbeiderparti. Even tok opp flere viktige politiske saker og  utfordringer og vi fikk gode innspill som vi kan jobbe videre med i lokalpartiet. 

Deretter var det vanlige årsmøtesaker, bevertning og åresalg. 

Kristin Langtjernet ble valgt til ny leder av Folldal Arbeiderparti.  

Som takk for innledningen på årsmøte i Folldal Ap, fikk Even Eriksen overrakt jubileumsboka Folldal Ap 100 år - av leder Hilde Frankmo Tveråen.
Innledning på årsmøte i Folldal Ap ved Even Eriksen

Årsmøte med innleder Even Eriksen