Håkon Waastad Gillerhaugen på valglista til Folldal Ap

Håkon Waastad Gillerhaugen er 51 år og har bodd 20 år i Folldal. Har 3 barn og ett barnebarn. Har jobbet som lafter ved ei laftebedrift siden 2000 i tillegg til gårdsdrift med sau. Siden 2014 har han vært leder av Fellesforbundet avd 650. Den største arbeidstakerorganisasjonen for privat sektor i Hedmark og landet for øvrig. Ønsker at vi skal markedsføre Folldal kommune som en positiv aktør og støttespiller for næringslivet. Ett godt privat næringsliv gir arbeidsplasser og vekst for hele kommunen. Gi din stemme til Arbeiderpartiet og Håkon. #10

original_1478639691_4236789