Sigbjørn

Invitasjon til medlemsmøte med Sigbjørn Johnsen

Vi inviterer til medlemsmøte i Folldal Ap onsdag 16.september 2020 kl 19.00 på Grimsbu Turistsenter. Vi får besøk av Sigbjørn Johnsen som vil holde innledning.

Agenda:
1. Innledning/ foredrag med Sigbjørn Johnsen - "Både verdier og penger på bok"
2. Innspill til Arbeiderpartiets valgprogram
3. Valg av delegater og vara til nominasjonsmøte i Hedmark Ap, 28.11.20

Kaffe og biteti kjøper vi eventuelt selv, så ivaretas smittevernhensyn på en god måte.

Håper mange tar turen denne kvelden og får med seg foredraget til Sigbjørn. 

Spre det glade budskap til medlemmene våre.

Velkommen skal du være!


Sigbjørn