Invitasjon til medlemsmøte/ nominasjonsmøte i Folldal Arbeiderparti onsdag 23. januar 2019 kl. 19.30

Velkommen til medlemsmøte/nominasjonsmøte i Folldal Arbeiderparti på Grimsbu Turistsenter onsdag 23. januar kl 19.30

Korrigert sakliste:

1. Forhåndsnominasjon på ordførerkanditat (Bare ordførerkandidat,     ikke varaordførerkandidat)
2. Orientering om suppleringsvalg til fylkestingslista (Thomas        Breen har trekt seg, må derfor inn en ny på 3. plassen)
3. Innspill til programmet.
4. Eventuelt

Enkel servering

Velkommen!

Mvh
Hilde Frankmo Tveråen
Leder

original_1478644514_791183