Invitasjon til medlemsmøte i Folldal Arbeiderparti, onsdag 18. november kl 19

Det inviteres til medlemsmøte i Folldal Arbeiderparti onsdag den 18. november kl. 19.00 på Gruvekroa.

Saker:

*Budsjett for Folldal kommune 2021

*Økonomiplan for Folldal kommune 2021 - 2024, sett i lys av bl.a demografi (folketallsutvikling).

*Prøveordning 5 dagers skoleuke

*Deltagelse i politisk debatt med tema næringsutvikling


Av smittevernhensyn er det fint å få påmelding; send sms til Kristins mobil 488 41 577 

Velkommen til møte!


.