Invitasjon til medlemsmøte i Folldal Arbeiderparti

Det inviteres til medlemsmøte i Folldal Ap mandag 6. juni kl. 19.00 på Gruvekroa. Kommunereform og innspill nytt stortingsprogram står på sakslista. Vi får besøk av Nils Kristen Sandtrøen som vil innlede. Velkommen !

original_1478641082_2970307

Saksliste:

1. Kommunereform - Folldals fremtid

Innledning ved ordfører Hilde.

2. Innspill til nytt stortingsprogram

Innledning ved Nils Kristen Sandtrøen

3. Evt

Bli med og påvirk fremtidens politikk, både lokalt og nasjonalt.

Mvh

Styret v/Gro Eli