Kommunereformen

I sitt leserinnlegg av 10.09 fremstiller Kolbjørn Kjøllmoen det som om Folldal Ap mener at kommunen har stukket hodet i sanden og ikke deltatt i det pågående arbeidet i regionen. Vi er selvsagt klar over at kommunen deltar i arbeidet og at kommunestyret har vedtatt en fremdriftsplan. Det vi snakker om er hva som skjer dersom det fra regjeringen kommer negative virkemidler for Folldal som kommune.

original_1478639102_3376098

I motsetning til andre vil vi imidlertid være ærlige på at det kan komme press fra sentralt hold ved at inntektssystemet endres slik at små kommuner kommer enda dårligere ut enn det de gjør i dag. Det er tross alt skatteinntekter og statlige overføringer som er grunnlaget for kommunens inntekter. Dersom dette skjer, så vil kommunens inntekter svekkes med den følge at tjenestene til våre innbyggere blir dårligere! Dette vil være dramatisk. Det er realistisk å tro at det med dagens flertall på Stortinget for større og mer robuste kommuner, vil føre til at vi må kjempe hardt mot disse kreftene. Folldal Ap vil ta denne kampen. Samtidig er det uansvarlig å kjøre kun et løp som medfører at man setter nivået og kvaliteten på kommunens tjenester til innbyggerne i fare.

Vi ser at det er en strategi, både i innleggene fra Kjøllmoen og innlegget fra Støen, med å så tvil om Folldal Ap sitt syn på kommunesammenslåing. Beklageligvis er det mislykket. Folldal Ap er tydelige på at målet er å bestå som egen kommune, det vil vi fortsatt kjempe for.

Det er fortsatt trygt å stemme Ap.

Hilde Frankmo Tveråen

Ordførerkandidat Folldal Arbeiderparti

Stian Tørhaug

Varaordførerkandidat Folldal Arbeiderparti