Kommunestyremøte 1. februar 2018

På møtet skal følgende saker behandles: Rapport for næringsutvikling 2016 og 2017, Oppnevning av 17. mai komite for fellesarrangement samt Alkoholpolitisk handlingsplan . For mer informasjon om saker og høringsuttalelser som har kommet inn til alkoholpolitisk handslingsplan, følg linken: http://folldal.kommune.no/19167.Sakspapirer-til-kommunestyrets-mote-01-02-2018.html