Kommunevalget 2015

Folldal Arbeiderparti vil takke alle som har bidratt i valgkampen. Både listekandidater og styremedlemmer har på hver sin måte medvirket til den store aktiviteten, og sammen har vi vært et godt team som har vært opptatt av å få fram vår egen politikk. Vi har drevet en valgkamp vi kan være stolte av! Selv om vi mistet oppslutning, går vi i gang med ny kommunestyreperiode med friskt mot. Det er nå vi bygger laget for fremtiden, og vi er heldige som har så mange ivrige medlemmer. En stor takk til alle.

original_1478641795_0174189

Til slutt vil vi takke velgerne som har vist oss tillit ved å stemme på oss. Vi vil fortsette med å ha fokus på egen politikk og lover å arbeide hardt for å få gjennomslag for programmet vi har gått til valg på. Det er viktig for oss å opptre ansvarlig og bidra konstruktivt til beste for bygda vår.

Våre representanter i det kommende kommunestyret:

Stian Tørhaug

Hilde Frankmo Tveråen

Gro Eli Svendsen Slemmen

Elin Marie Kjøllestad Nyvoll

Tommy Kristoffersen


Vararepresentanter:

Elin Borkhus

Tor Borkhus

Solvår Brustad Lilleeng

Kristin Alstad

Bjørnar Brendryen

Håkon Waastad Gillerhaugen

Liv Jorunn Bekken

Hanne Kathrine Østensen