Kristin Langtjernet blir vår nye ordfører

Arbeiderpartiets Kristin Langtjernet blir ny ordfører, og Senterpartiets Egil Eide varaordfører i Folldal. 

Et historisk samarbeid, til bygdas beste!

Innbyggerne i Folldal har gitt Folldal Arbeiderparti og Folldal Senterparti nærmere 80% av stemmene ved årets kommunevalg. Etter at resultatet ble kjent, har Folldal Ap vært i dialog med alle partiene som stilte liste ved høstens kommunevalg.

Som en direkte følge av valgresultatet og en enighet om hvilken retning vi ønsker for kommunen, har Ap og Sp inngått en avtale om samarbeid for kommende kommunestyreperiode.

Avtalen innebærer at Sp støtter Aps Kristin Langtjernet som ordfører og Ap støtter Sps Egil Eide som varaordfører.

I løpet av kommende fireårsperiode er det enighet om at Folldal bo- og servicesenter skal oppgraderes innen 2021 og at det skal arbeides for at en idrettshall realiseres. Samlet har vi større innflytelse i det nye Innlandet og skal jobbe for gode løsninger til bygdas beste. Høyhastighets bredbånd må bli en rettighet på lik linje med strøm for alle husstander og vi vil være en pådriver for god mobildekning i hele kommunen. Vi vil utøve press for å få fortgang på rensing av Folla, og vi skal blant annet også jobbe for å knytte Folldal til det nye Innlandet med gode kollektivtilbud og god veistandard ut i hele den nye, store regionen.

Vi ser frem til å bidra til et bredt og godt samarbeid med alle partier/lister i denne kommunestyreperioden.

Kristin Langtjernet
Folldal Arbeiderparti

Jon Olav Ryen
Folldal Senterparti

Ordførerkandidat til Folldal Ap ved kommunevalget 2019