Økt fokus på barn og unge

Folldal Arbeiderparti vil øke fokus på kvalitet i opplæringen av barn og unge. I inneværende kommunestyreperiode har vi i budsjettbehandlinger stått hardt på med alternative budsjettforslag, slik at flertallet har snudd fra budsjettbehandling i formannskap til endelig vedtak i kommunestyret, og dermed sikret nødvendige ressurser til skole og kulturskole. Flertallet har imidlertid ikke vært villig til å være med på å opprettholde den gode søskenmoderasjonsordningen i barnehage, men redusert denne. For neste valgperiode vil vi ikke bare bedre søskenmoderasjon i barnehage og SFO, men også opprette søskenmoderasjon mellom barnehage og SFO. Det er et godt bidrag til barnefamilier.

Vi ønsker imidlertid et større fokus på kommunestyrets rolle som aktiv skoleeier. I 2012 ble det nedsatt en prosjektgruppe for å revidere skolepolitisk plattform. Arbeiderpartiet har etterspurt framgang i dette arbeid gjennom perioden, men arbeidet har ennå ikke blitt behandlet politisk. Tilstandsrapporten for skole er heller ikke blitt behandlet årlig. Rapporten skal omhandle bla læringsresultater, læringsmiljø og frafall. Dette bør være en god mulighet til dialog mellom politikere og administrasjon, hvor politikerne kan involvere seg i og sette mål for skolen. Rapporten har kun vært oppe i kommunestyret en gang, da som vedlegg til årsmelding. Dette sammen med at kommunen har en skolepolitiske plattform som kun gjaldt til og med 2011 sier oss at kvalitetsutvikling og fokus på opplæringen ikke har hatt høyest prioritet i dagens politiske ledelse. Hvilken kunnskap har politikere om skole og kvalitet?

Vi har godt kvalifisert personell som gjør en god jobb i barnehage og skole. De fortjener også politikere som engasjerer seg og tar den viktige jobben de gjør på alvor. I dag er dette i praksis redusert til at skole kun er på dagsorden når det er snakk om budsjett og regnskap. Det er få som snakker om kvalitet og skoleutvikling. Folldal har en grunnskole med gode resultater, høy trivsel og lite frafall i videregående skole, og en god og trygg barnehage, der barna kan oppleve lek, sosialisering og mestring. Hvorfor skal ikke alt dette løftes frem politisk? De gode resultater må synliggjøres slik at man kan bedre samspillet mellom administrasjon og politikere. Da kan vi utvikle et felles fokus på kvalitet i grunnskole og barnehage, noe som igjen vil føre til bedre resultater.

Folldal Arbeiderparti tar barn og unge på alvor. Vi tar ansvar for en fremtidig god barnehage og skole med gode økonomiske rammer og høy kvalitet.

Hilde Frankmo Tveråen

Ordførerkandidat Folldal Arbeiderparti

Gro Eli Svendsen Slemmen

Listekandidat og leder i Folldal Arbeiderparti