Medlemsmøte i Folldal Arbeiderparti 20. november 2018

Det inviteres til medlemsmøte i Folldal Ap tirsdag 20. november 2018 kl. 19.00 på Grimsbu Turistsenter.

Sakliste: 1. Budsjett for Folldal kommune 2019

                 2. Politisk organisering

                 3. Eventuelt

Her er link til kommunens nettside hvor mer informasjon og saksutredning for sak 1 og 2 kan leses:

https://www.folldal.kommune.no/innsyn.aspx?response=mote&moteid=15979&scripturi=/innsyn.aspx&skin=infolink&Mid1=194& 


Det vil bli enkel servering.

Velkommen !


Med Hilsen

Hilde Frankmo Tveråen, leder