Møte om bioøkonomi, bolyst og næringsutvikling

Det var LO og Arbeiderpartiet som sto som arrangør av det åpne møte på Gruvekroa i går kveld, hvor bioøkonomi, bolyst og næringsutvikling sto på agendaen. Dette var en rundtur som LO har lagt opp, og de hadde med seg fylkesråd Thomas Breen.

original_1478640577_773096

LOs distriktssekretær Odd Erik Kokkin åpnet møtet og ønske velkommen.

Thomas snakket mye om muligheter for å tenke stort innen bio-økonomi og de ressursene vi har i innlandet.

Kyst og Nord vinner alle kamper om større statlig investeringer, nå må innlandet våkne.

Ordfører Hilde F. Tveråen snakket om næringsutvikling og bolyst i Folldal.  Rikt kulturliv fører til bolyst. Folldal kommune har vedtatt ny strategisk næringsplan, og denne var Hilde innom.

Leder av LO i Nord-Østerdalen, Ronny Bekken Larsen snakket om Arbeid til alle, og utfordring med færre organiserte arbeidere og flere midlertidige ansettelser.

Dette blir et stort problem i framtiden, og det skaper usikkerhet i arbeidsmarkedet og er med på å presse lønningene ned. Det er kun vikarbyråene som tjener på dette.