Næringspolitikk for fremtiden

Folldal Arbeiderparti er opptatt av hvordan vi kan jobbe for å skape best mulig utvikling for lokalsamfunnet vårt. I slutten av mai arrangerte vi et åpent møte på Gruvekroa. Der fikk vi en god debatt, etter at Fylkesråd Thomas Breen hadde hatt en spennende innledning om tema næringsutvikling.

I forbindelse med nedleggelsen av gruvedrifta i Folldal, etablerte man Folldal vekst og Folldal eiendom; to selskaper hvor det ble ført en aktiv næringspolitikk gjennom den omstillingen som kom på grunn av mange tapte arbeidsplasser. Dette fungerte veldig bra på 90-tallet. Nå er tiden moden for å se på måten vi jobber med næringsutvikling på nytt. I løpet av 30 år har verden blitt enda mer kompleks, og kravene til å drive virksomhet har blitt strengere. Vi har blitt gjort oppmerksom på kommuner i Hedmark (Innlandet) som evner å snu fra negativ til positiv utvikling. Her har eksempelvis Ringsaker, Trysil og Engerdal mye å vise til de siste årene. Felles for disse er at næringsutvikling er en naturlig del av sentraladministrasjon. Skolen jobber med å motivere elever for utdanninger som de vet næringslivet lokalt trenger, man har en aktiv forståelse av planarbeid knyttet til vekst-muligheter, det jobbes aktivt med lokalt næringsliv for å få de kvalifisert for å levere anbud til kommunen og man driver oppsøkende virksomhet for å få lokalisert eksisterende bedrifter i sine kommuner - for å nevne noe.

Kanskje er tiden inne for å se nøyere på, og eventuelt endre, måten vi jobber på i Folldal også?
 Folldal Arbeiderparti vil ha høyt fokus på tilrettelegging for næringsliv i hele kommunens organisasjon. Thomas Breen foreslo, i sitt innlegg, at kommunen bør ansette en næringssjef/ samfunns - og næringsutvikler på full tid, som jobber med næringsutvikling ut fra sentraladministrasjonen. Det å få et kollegium, som sammen kan utvikle ideene, vil styrke dette arbeidet. Det å jobbe enhetlig med planverk, infrastruktur inkludert bredbånd, akkvisisjon for å hente bedrifter, tettere samhandling mellom politikk og administrasjon og gi god bistand til næringslivet kan trolig gjøres bedre med en ressurs i sentraladministrasjonen. Det er viktig at ressursen er dedikert 100% stilling og at man har en tydelig bestilling til hele administrasjon om at alle skal ha et definert ansvar for å tenke utvikling. Breens hovedargument for å tenke nytt er at kompleksiteten i næringslivet, digitaliseringen av samfunnet og koordinering av næringsarbeidet ikke kan løses av en person, som sitter på utsiden, men blir enklere når flere jobber sammen om det daglig.  
 Arbeiderpartiet mener kommuneadministrasjonen, uavhengig av framtidig organisering, må bidra til at våre bedrifter i enda større grad får ta del i virkemidlene og risikoavlastningen som fylkeskommunen og staten bidrar med.

Alle vi som bor og er glad i Folldal, må nå bli med å ta et ansvar. En viktig suksess-faktor for omstillinga, etter gruvenedleggelsen, var den optimistiske kulturen i hele bygda. Det var en heiagjeng som ga positive tilbakemeldinger til de som turte å satse. Dette er noe vi må få tilbake. Skal de unge ta over gårdene eller bedriftene, eller tørre å etablere ny virksomhet, trenger de en heiagjeng som støtter de aktivt, i tillegg til en positiv kommune som gir god drahjelp.   

Vi har blitt utfordret på at vi snakker mer om næringsutvikling enn f. eks oppvekst, helse og eldreomsorg. Det er ikke fordi vi anser det som uviktig, men fordi vi ser at dersom Folldal kommune skal ha mulighet til å opprettholde gode velferdsordninger for alle, er vi avhengig av tilflytting, skatteinntekter og positiv drive i næringslivet.

Det er mye gull i innbyggerne våre, vi har alle et ansvar for å bidra til å utvinne det. Kun i fellesskap kan vi lykkes.


Bjørn Kenny Skomakerstuen
Varaordførerkandidat Folldal Arbeiderparti


Kristin Langtjernet
Ordførerkandidat og leder Folldal ArbeiderpartiOrdførerkandidat og varaordførerkandidat for Folldal Ap, kommunevalget 2019