Politisk organisering i Folldal kommune

Folldal Arbeiderparti ønsker en ny politisk organisering av Folldal kommune. Det innebærer en politisk ledelse som er dimensjonert i forhold til folketallet i kommunen og sammenlignbare kommuner. Vi går til valg på ordfører i 100 % og varaordfører med ordinær møtegodtgjørelse.

original_1478643030_4226682

Et annet viktig poeng er istedenfor å ha mye makt konsentrert på få personer, ønsker vi at flest mulig skal bli engasjerte i en sak. I vår modell er et sterkt kommunestyre sentralt og komiteer er aktive i sine fagområder. I komiteene kan man gå dypere inn i saker, samtidig som det er en arena for å diskutere politikk, som igjen kan føre til at en sak fremmes for kommunestyret. Med få utvalg vil et større antall saker bli førstegangsbehandlet i kommunestyret, og fokus flyttes fra enkeltsaker til helhetstenkning. Det vil gi kommunestyret økt betydning, da det er der sakene blir behandlet. Samtidig vil det sikre at alle politiske partier i sterkere grad deltar ved politiske avgjørelser i plenum. Demokratiet vil dermed bli bedre ivaretatt da de fleste politiske avgjørelser blir tatt i kommunens øverste folkevalgte organ.

Hilde Frankmo Tveråen

Ordførerkandidat Folldal Arbeiderparti

Stian Tørhaug

Varaordførerkandidat Folldal Arbeiderparti