Saker sendt til årsmøte i Hedmark Arbeiderparti

Folldal Ap vedtok på sitt årsmøte å sende inn to saker til Hedmark Ap's årsmøte; "Sikre daglige leveranser av medisiner i distriktene" og "Bedre kollektivtilbud i distriktene" Sakene kan du i sin helhet lese lenger ned:

original_1478640002_552447

Sikre daglige leveranser av medisiner i distriktene.

Forslag: Det må arbeides for at trafikkselskap og apotekene finner løsninger som gir daglige leveranser av medisiner ut i distriktene.

Begrunnelse:

Kollektivtransporttilbudet i Nord-Østerdalen har blitt dårligere. Dette har også medført at det ikke lengre kjøres ut medisiner daglig. Dette er svært uheldig for de med lang reisevei til nærmeste apotek. Dette gjelder både for folk som trenger egne medisiner, men også næringsdrivende bønder som kan trenge medisin til dyr på kort varsel. Det må arbeides for å finne en varig løsning, det kan ikke være opp til firmaet som vinner anbudsrunden om persontrafikk å velge om det vil transportere medisiner eller ikke. Dette må være et av kriteriene i anbudsdokumentene.


Bedre kollektivtilbud i distriktene

Forslag: Det skal arbeides for å få bedre kollektivtilbud i distriktene, med korrespondanse mellom buss og tog. Ordningen med flexruter må bekjentgjøres på en bedre måte.

Begrunnelse:

Kollektivtilbudet i distriktene har det siste året blitt dårligere. Et godt kollektivtilbud med korrespondanse mellom buss og tog er viktig for blant annet bosetning, næringsliv og miljøet. I tillegg må ordningen med flexruter bekjentgjøres, for at de som har behovet skal kunne benytte seg av tilbudet. I kommuner uten videregående skoler er det også viktig med et godt tilbud i forbindelse med helger for de som bor på hybel, slik at de har mulighet til å komme seg til og fra.