Solvår Brustad Lilleeng på valglista til Folldal Ap

Neste kvinne vi vil presentere er Solvår Brustad Lilleeng, 36 år, gift og har to barn. Bor på Tømmerøien, en gård som ligger på grensen mot Alvdal. Til daglig arbeider hun på Folldal skole som adjunkt. Solvår synes hun har en spennende og utfordrende jobb. Finner stor glede i å se elever knekke koder og lære stadig nye ting. På fritiden liker hun å være sammen med familie og venner. Friluftsliv med turer i skog og mark, jakt og fiske er en fritidsaktivitet som hele familien deler. Solvår er oppvokst i en familie som er politisk interessert og engasjert. Det har vært mange spennende diskusjoner opp gjennom årene. Av politiske saker hun brenner mest for nå, vil hun nevne: Levende bygder, hvor vi som bor i distriktene skal ha samme muligheter som de i tettbygde strøk og byer har. Muligheten til en likeverdig skolegang. I det ligger nok ressurser til skole, tilpasning for den enkelte elev og god kompetanse blant de ansatte. Gi din stemme til Arbeiderpartiet og Solvår. #17

original_1478640635_3537476