Støtte og styrke fritidsklubben sammen med ungdommene

Bakgrunnen for Arbeiderpartiets innlegg "Fritidstilbud til alle barn og unge" hvor det kom frem at vi blant annet fortsatt vil støtte, og sammen med ungdommene se på muligheten for å videreutvikle fritidsklubben er et ønske om å tilby et best mulig kommunalt fritidstilbud. At Rødt valgte å vinkle det til usikkerhet rundt tilbudet synes vi er uheldig for ungdommene våre. Selv i disse valgkamptider ønsker vi ikke å så tvil om at Rødt også ønsker gode fritidstilbud, men vi kan ikke la tolkninger om at Arbeiderpartiet ønsker å skape usikkerhet rundt fritidsklubben være siste ord i saken.

original_1478639671_9389572

Vi repeterer gjerne at vi ønsker å støtte opp om det gode arbeidet som gjøres på fritidsklubben. Videre vil vi presisere at vi ønsker å styrke og se på mulighetene til å videreutvikle klubben sammen med ungdommene. Her, som i andre tjenester kommunen tilbyr, må politikerne se muligheter for videreutvikling for å være sikre på at vi gir et best mulig tilbud. Dette må også her gjøres sammen med brukerne av tilbudet, i klubbens tilfelle ungdommene. Kommunen er pålagt å fremme folkehelse og bidra til utjevning av sosiale helseforskjeller, samt bidra til å beskytte ungdommene mot det som kan ha negativ innvirkning på helsen. Dersom noen etter å ha lest Rødt sin kommentar, tolker det som at folkehelse er press, krav til best resultater og å være flinkest, kan vi betrygge med at krav og press for de fleste ikke er med på å bedre den psykiske helsen, heller det motsatte. Og det er selvfølgelig ikke det vi ønsker. Dette håper og tror vi at ungdommene vet. Vårt mandat er å legge til rette for å fremme folkehelse, og vi tror svarene ligger hos ungdommene. Mange av aktivitetene på fritidsklubben er allerede helsefremmende og forebyggende. Og vi er sikre på at ungdommene selv har mange gode forslag når det gjelder feks sunnere alternativer til godteri i kiosken og helsefremmende mat, hva som fremmer god psykisk helse og nye aktiviteter de, eller kanskje noen som foreløpig ikke går på fritidsklubben, kan tenke seg å prøve ut i trygge omgivelser på eller rundt fritidsklubben.

Samfunnet endrer seg raskt og nye behov dukker opp. Dette krever utvikling og fornyelse for at tilbudet skal være attraktivt og mye brukt også i fremtiden. Det kunne være interessant å vite hvordan Rødt ser for seg utviklingen av klubben, kanskje er vi ikke så uenige?

Marita Åsen Lien og Gro Eli S. Slemmen, listekandidater Folldal Arbeiderparti.