Svar ansvarlig helsepolitikk

I sitt leserinnlegg av 03.09 kommer det fra toppkandidatene til SV og SP noen påstander som bør kommenteres. Vi er helt enige i at ansatte og brukere skal involveres i en utbygging, det er selvsagt. Imidlertid så snakker man her om prosjektet for utbygging av omsorgsboliger for yngre brukere.

original_1478643035_8148158

I sitt leserinnlegg av 03.09 kommer det fra toppkandidatene til SV og SP noen påstander som bør kommenteres. Vi er helt enige i at ansatte og brukere skal involveres i en utbygging, det er selvsagt. Imidlertid så snakker man her om prosjektet for utbygging av omsorgsboliger for yngre brukere. Vi etterlyser fremdrift og en langsiktig plan i omsorgssektoren, og etterspør derfor fremdrift i prosjektgruppa som i desember 2013 fikk som mandat:

Kommunestyret ber prosjektgruppa utarbeide et nytt forprosjekt som omfatter

o Institusjonsplasser – antall tilsvarende dagens

o Omsorgsboliger – antall 15-20 utover dagens. Også vurdere separate leiligheter, bofellesskap m.v.

o Trygdeboliger – vurdere antall samt eventuelt nødvendige tiltak ift universell utforming

o Hensiktsmessig geografisk lokalisering av enhetene nevnt foran, herunder bygging i klynger/bofellesskap

o Innføring av velferdsteknologi i alle ledd

o Aktuelle tilskuddsordninger

o Hensiktsmessig rekkefølge i utbyggingene for å utnytte bygningsmassen best mulig

Etter at denne prosjektgruppa ble nedsatt har det vært gjennomført 2 møter i løpet av 2014, i mars og september. Folldal Ap har etterlyst fremdrift i prosjektet både i møter i formannskap og i grunngitt spørsmål til ordfører i kommunestyret. Det er mulig noen synes dette er god fremdrift? Vi er imidlertid av en annen oppfatning. Nå er det på tide at man tenker fremover og arbeider sammen til det beste for beboere, pårørende og ansatte.

Stian Tørhaug, varaordførerkandidat Folldal Arbeiderparti.