Svar til Klaas van Ommeren - næringspolitikk er mer enn valgkamputspill


 Den overskrifta er vi enig i; næringspolitikk er for oss i Folldal Arbeiderparti mye mer enn en valgkampsak, det er et av de viktigste områdene vi skal jobbe med framover.

Innledningsvis er det greit å oppklare det du stiller spørsmål ved om rådmannens uttalelse:
 Vi sendte inn et leserinnlegg til Arbeidets Rett, som også ønsket å lage en nyhetssak om deler av innholdet i leserinnlegget. Hvem journalisten(e) ønsker å snakke med, styres ikke av oss. Vi var ikke en gang kjent med at journalisten ba om en kommentar fra rådmannen.
 Videre vil vi også minne om at det i leserinnlegget verken er skrevet eller tenkt, at konklusjonen er tatt; vi stiller kun et spørsmål ved om tiden er inne for å se nøyere på, og eventuelt vurdere, måten vi jobber på i Folldal. I leserinnlegget skriver vi at kommuneadministrasjonen, uavhengig av framtidig organisering, skal bidra til …. Også det viser at dette ikke er endelig avgjort.
 
 Å drifte et selskap er forbundet med store utgifter, og vi må hele tiden vurdere hva vi er best tjent med, og ikke minst hvordan vi skal få best mulig tjenester ut av skattebetalernes penger. Folldal Arbeiderparti har ikke tatt noe endelig standpunkt til fremtidig organisering, men vi mener det er viktig å tørre å ta diskusjonen uten å se oss blinde på nåværende organisering, og innlegget er ment som et innspill til debatt.  Vi avventer evalueringen, og innspill fra berørte aktører, før vi konkluderer.

«Floskler om kultur», et begrep du bruker, er ikke knyttet til kommunestyret, slik du skriver. Snarere tvert imot står det i leserinnlegget at vi appellerer til at vi alle bidrar som heiagjeng til de som tør å satse. Her oppfatter vi at både du og Arbeiderpartiet tenker likt; kjerneoppgava i all næringsutvikling er å jobbe med bedrifter eller folk som har lyst til å skape noe.

Vi hilser både engasjementet og debatten velkommen, vi tåler godt ulike oppfatninger – da øker sjansen for å komme fram til omforente løsninger som er til det beste for bygda vår.Bjørn Kenny Skomakerstuen                                       Kristin Langtjernet
 2.kandidat Folldal Arbeiderparti                               Ordførerkandidat Folldal Arbeiderparti